Du är här

HVB Flickor

Vi tar emot flickor mellan 14 till 21 år med psykosocial problematik samt självskadebeteende.

HVB Flickor består av två större hus med 5 platser på varje där ena huset har en inriktning mot djur där vi har bland annat får, höns, kaniner och katter. Det andra huset har en estetisk inriktning med pysselrum, nagelstudio samt gym i källaren. Det finns även lägenheter med HVB-tillstånd där man bor tillsammans med personal.

Active HVB Flickor bedriver individanpassad behandling där målsättningen är att ungdomarna efter genomförd behandling har verktyg utifrån ålder och mognad att använda de möjligheter samhället ger samt veta sina rättigheter och skyldigheter. Vi arbetar med hög personaltäthet och metoder som vi använder oss av är framförallt dialektisk beteende terapi, DBT, och MI.