Swedish English French German Spanish Thai
Menu

Stöd i boendet och annat personligt stöd på uppdrag av omsorgsnämnden, Linköpings Kommun

Verksamheten vänder sig till

Verksamheten riktar sig till dig som är över 18 år och har missbruks- eller beroendeproblem och/eller psykosocial problematik.

Om verksamheten

Verksamheten erbjuder stöd i boendet och annat personligt stöd. Målsättningen med verksamheten är att du ska klara ett självständigt liv med ordnat boende samt en vardag med meningsfullt innehåll i form av t ex arbete, utbildning eller annan sysselsättning.


Verksamheten erbjuder

Praktiskt boendestöd
Motivationsarbete
Enskilda stödsamtal
Stöd till utveckling och förändring
Stöd att komma igång i aktiviteter
Nätverksarbete
Hjälp med ekonomisk planering

Personal

I verksamheten finns personal med kompetens att använda ASI och motiverande samtal (MI). Personalen har kunskap inom missbruks- och beroendeområdet. Personalen har minst eftergymnasial vidareutbildning inom missbruksområdet t ex behandlingsassistentutbildning. I verksamheten finns minst en årsarbetare med socionomutbildning eller annan likvärdig högskoleutbildning.Se vidare på Linköpings Kommuns hemsida genom att klicka här.

 

Active Omsorg ingår i

team olivia-----------------------

Vårdkedjan - Samverkande Vårdföretag

3 Vi stodjer MP 2016

Logga in eller Registrering