Swedish English French German Spanish Thai
Menu

Active Öppenvård

Mobila skorÖppenvårdens team har sin utgångspunkt på Nya Tanneforsvägen 55 i Linköping och samarbetar med många av samhällets resurser utifrån överenskommelser och kontrakt i nära kontakt med ungdomen eller den vuxne. Individens aktuella behov är utgångspunkten i behandlingsarbetet. Behandlingen utgörs av stöd och hjälp i bostaden och färdighetsträning. Andra tillgängliga, i team där en samordnare finns.

Klicka här för att se Active Öppenvårds personal. 

Målgrupp: Vuxna och ungdomar av båda könen i åldrarna 13-70 år med missbruk, ätstörningar och/eller psykisk problematik.

Team:
Boendestöd Vuxna: Boendestöd med entreprenadavtal för Linköpings Kommun

Psykosociala teamet: Boendestöd för ungdomar och vuxna i lägenheter på stan med andrahandskontrakt med Active Omsorg och Skola.

Psykiatriskt team: Insatser och stöd till ungdomar och vuxna i nära samarbete med bland annat landstinget och öppenvård psyk. Ätstörningsprogrammet Hviljan mm. Vi erbjuder också insatser till barnfamiljer i egna boenden. Utför stöd i föräldraroll och vid umgängestillfällen.

Behandlingsmetoder:
Vi arbetar med metoder som DBT, MI, TA och KBT. Behandlingsmodellerna som används har sin utgångspunkt i kognitivt och psykodynamiskt förhållningssätt, samt transaktionsanalytisk och lösningsfokuserad teori och metod. Behandlingsmodellen uppdateras kontinuerligt utifrån aktuell forskning.

Behandlingsprogram:
DBT: Dialektisk Beteendeterapi är en terapiform som bygger på beteendeterapeutiska och kognitiva tekniker samt mindfulness. Stor tonvikt läggs på dialektiken mellan acceptans och förändring.

Återfallsprevention: En tidsbegränsad behandling som utgår från KBT och MI. Huvudmålen är att deltagaren ska ha strategier att hantera sug efter alkohol/andra droger och lättare ska kunna hantera sin vardag och de problem han/hon möter.

Ätstörningsprogrammet Hviljan: I behandlingsprogrammet riktar man sig först och främst mot att komma tillrätta med mat problemet. Behandlingen fokuserar på faktorer som bantning, svält, kräkning och hetsätning.

Övriga behandlingar:
Klassisk massage och taktil massage.

 

 

För mer information kontakta>> Gunilla H Johnsson
(Klicka på namnet för mer information)


Skriv ut en broschyr om Active Öppenvård

Stöd i boendet och annat personligt stöd på uppdrag av omsorgsnämnden, Linköpings Kommun

Verksamheten vänder sig till

Verksamheten riktar sig till dig som är över 18 år och har missbruks- eller beroendeproblem och/eller psykosocial problematik.

Om verksamheten

Verksamheten erbjuder stöd i boendet och annat personligt stöd. Målsättningen med verksamheten är att du ska klara ett självständigt liv med ordnat boende samt en vardag med meningsfullt innehåll i form av t ex arbete, utbildning eller annan sysselsättning.


Verksamheten erbjuder

Praktiskt boendestöd
Motivationsarbete
Enskilda stödsamtal
Stöd till utveckling och förändring
Stöd att komma igång i aktiviteter
Nätverksarbete
Hjälp med ekonomisk planering

Personal

I verksamheten finns personal med kompetens att använda ASI och motiverande samtal (MI). Personalen har kunskap inom missbruks- och beroendeområdet. Personalen har minst eftergymnasial vidareutbildning inom missbruksområdet t ex behandlingsassistentutbildning. I verksamheten finns minst en årsarbetare med socionomutbildning eller annan likvärdig högskoleutbildning.Se vidare på Linköpings Kommuns hemsida genom att klicka här.

 

Underkategorier

Active Omsorg ingår i

team olivia-----------------------

Vårdkedjan - Samverkande Vårdföretag

3 Vi stodjer MP 2016

Logga in eller Registrering