Swedish English French German Spanish Thai
Menu

Active HVB ungdomsboende

  • Kategori: Okategoriserad
  • Senast uppdaterad 2016-10-14

ungdomsboende

Active HVB Ungdomsboende ligger i Tannefors i Linköping.
Ungdomsboendet består av 10 st lägenheter i samma fastighet, samtliga med eget hushåll. Boendet är personalbemannat dygnet runt.
Målgruppen är ungdomar i åldern 17 - 22 år med psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik. I målgruppen ingår också personer som tidigare fått behandling för drogmissbruk och som idagär drogfria men ändå är i behov av fortsatt personligt stöd.


Active HVB Ungdomsboende är ett kontrollerat drogfritt boende. All behandling utförs helt individuellt och det finns inga gemensamma ytor eller gruppaktiviteter.

Verksamhetens mål är att genom träningsboende och behandling stärka ungdomens färdigheter inför ett självständigt fungerande liv. Vi jobbar för att ungdomarna ska ha en meningsfull sysselsättning med exempelvis skola eller praktik. Ungdomarna får insatser som är utformade efter de individuella behoven och tyngdpunkten ligger på att förstärka det friska och fokusera på framsteg och framtid.
Hur boendet kommer att utformas beror helt på individens situation. Detta planeras tillsammans med ansvarig socialsekreterare, med utgångspunkt i ungdomens behov och önskemål.

Active HVB Ungdomsboende erbjuder hjälp med praktiska saker som rör hemmet, ekonomi, ADL-träning, stödsamtal, kontakter med myndigheter, skola, praktikplats, landstinget m.m. Insatserna kan också bestå av DBT(dialektisk beteendeterapi), MI (Motivational Interwieving) och miljöterapi.
Personalgruppen är teoretiskt förankrad i ACT och MI och har ett salutogent och holistiskt förhållningssätt.

På Active HVB Ungdomsboende arbetar vi för den enskildes
delaktighet, inflytande, säkerhet och trygghet. Man ska mötas
med respekt och man ska inte varken behandla andra eller låta
sig själv behandlas nedvärderande eller kränkande.

Verksamheten utgår från att alla människor kan göra positiva
förändringar i sina liv. Insatserna präglas av acceptans för den
enskilda människans unika bakgrund och förutsättningar.

 

För mer information kontakta föreståndare Stina Tjörnbo

 

Skriv ut en broschyr om Active HVB Ungdomsboende

 

Active Omsorg ingår i

team olivia-----------------------

Vårdkedjan - Samverkande Vårdföretag

3 Vi stodjer MP 2016

Logga in eller Registrering