Swedish English French German Spanish Thai
Menu

Arbetsformer

Det finns specialiseringar inom arbetsgruppen så att människor ska kunna använda sina resurser effektivare. Exempel på specialicering är beroendeproblematik, ätstörningar, neuropsykiatri (t.ex. Asperger, ADHD), kriminaltiet och antisocialt beteende, självskadebeteende, marknadsföring, personalfrågor och ekonomifrågor.

Den dominerande arbetsformen i behandlingen är målstyrda arbetsgrupper, där målen är tydliga och där man arbetar utifrån professionell kunskap och inhämtade kunskaper från aktuell forskning. I behandlingsteamen söker man vägar att nå målen i samråd med kollegorna och i samråd med den enskilde brukaren eller deltagaren i behandlingen.

Medarbetarna arbetar tillsammans med klienten i team där en samordnare finns.

Active Omsorg ingår i

team olivia-----------------------

Vårdkedjan - Samverkande Vårdföretag

3 Vi stodjer MP 2016

Logga in eller Registrering