Swedish English French German Spanish Thai
Menu

Evidens och beroende

  • Kategori: Samarbetsavtal
  • Senast uppdaterad 2015-12-23

Active Omsorg och Skola samverkar sedan 2015-01-01 med beroendeforskare docent med dr Anders Tengström, Karolinska Institutet (KI), Institutionen för klinisk neurovetenskap. Anders leder utvecklingsarbetet av Active Omsorg och Skola under de två år projektet omfattar. Tanken är att Active Omsorg och Skola ska utvärdera vårdresultatet i den löpande verksamheten. En utgångspunkt är att göra Active Omsorg och Skola självutvärderande gällande vårdresultat genom normerade skattningar på grupp- som individnivå.

at

 

 

Docent Med dr Anders Tengström

Läkare Arne Carlquist

  • Kategori: Samarbetsavtal
  • Senast uppdaterad 2015-12-23

Legitimerad läkare specialiserad i allmänmedicin, missbruk samt ätstörningar anlitas till läkarkonsultation. 

Leg. Psykoterapeut

  • Kategori: Samarbetsavtal
  • Senast uppdaterad 2015-12-23

Det är viktigt för Active Omsorg och Skola att kunna erbjuda hög kvalitet till våra uppdragsgivare. Det gör vi bl.a. genom samarbetsavtal med Diana Lyrholm Ringborg som är leg psykoterapeut, leg sjuksköterska och dipl massör, med lång erfarenhet av ätstörningsbehandling och stressrelaterade sjukdomar, vilket bl.a. innebär att det finns tillgång till en KBT-terapeut.

Hennes övriga verksamhetsområden är:

· Ångest och depressionsproblematik
· Mental rådgivning både inom personlig utveckling och i yrkes och idrottskarriär
· Rådgivning till föräldrar / anhöriga i samband med psykiska problem
· Mindfulness, att vara mentalt närvarande.
· Livs- och karriärplanering på individuell bas.
· Utbildning av personal inom t. ex. förhållningssätt till ätstörningar och handledning.

För mer information besök hennes hemsida www.nidiri.se

Psykologresurs

  • Kategori: Samarbetsavtal
  • Senast uppdaterad 2015-12-23

Det är viktigt för Active Omsorg och Skola att kunna erbjuda hög kvalitet till våra uppdragsgivare. Det gör vi bl.a. genom ett samarbetsavtal med Psykologresurs, vilka är tre mycket kompetenta psykologer, specialicerade och erfarna inom just de områden vi arbetar med, exempelvis utredningar, samtal, tester och utbildningar.  För företaget innebär detta samarbetsavtal att vår personal har tillgång till kompetenshöjning via internutbildning och handledning. Vi kan också erbjuda externa utbildningar i samarbete med Psykologresurs. För mer information om Psykologresurs besök deras hemsida www.psykologresurs.nu

Internationell certifierad coach (ICC)

  • Kategori: Samarbetsavtal
  • Senast uppdaterad 2015-12-23

Om du alltid gör som du alltid gjort kommer du alltid att få samma resultat. Ibland behövs det inte så stora förändringar för att du ska få helt nya resultat. Coachen hjälper dig att se möjligheter som du själv missat eller glömt.

Du har alla resurser du behöver, men kanske inte alltid tillgång till dem av olika skäl. Jag hjälper dig att se hela din potential.

Coachsamtal 600:- /tim
Lotta Löwenhoff
Tel: 0705-85 50 08

Active Omsorg ingår i

team olivia-----------------------

Vårdkedjan - Samverkande Vårdföretag

3 Vi stodjer MP 2016

Logga in eller Registrering