Swedish English French German Spanish Thai
Menu

Nätverksarbete

En stödjande omgivning är mycket betydelsefull för utveckings- och övergångsprocessen, en allians skapad mellan brukaren, personal och brukarens anhöriga. Redan i placeringens inledande skede sker en kartläggning av brukarens nätverk, både ur brukarens och ur de anhörigas perspektiv. Anhöriga erbjuds fysiska nätverksmöten och återkoppling i veckosamtal med brukarens kontaktperson eller enhetenssamordnare.

Beställaren ska ha kontinuerlig information till exempel i telefonmöten samt varje månad med en rapport då målen i genomförandeplanen följs upp. Nätverksarbetet kan också innehålla utbildning i brukarens problematik, förslag till hur man övar färdigheter i hemmiljön och/eller träning i att förbättra kommunikationen inom nätverket. Om brukaren bor på HVB planeras eventuell hemma vistelse av brukaren, anhöriga och personal gemensamt.

Om brukaren är ett barn eller en ungdom är det viktigt att alla som är involverade i brukarens insatser ska veta hur det går och vad som behöver förändras för att han ska kunna lyckas. Involvering är viktigt även när det gäller en vuxen brukare över 18 år, men då är brukarens eget samtycke om möjligt ännu viktigare.

Active Omsorg ingår i

team olivia-----------------------

Vårdkedjan - Samverkande Vårdföretag

3 Vi stodjer MP 2016

Logga in eller Registrering