Swedish English French German Spanish Thai
Menu

Kontaktperson (KP)

På flera av Active Omsorg och Skolas enheter hanvänder man kontaktmannaskap som metod att hjälpa brukaren att vara framgångsrik i sitt målarbete. Några av KP:s uppgifter är att ha regelbundna strukturerade samtal, skapa en trygg, respektfull, lyssnande relation till brukaren samt förstärka framsteg. KP har en handledande roll, ger hjälp till självhjälp och lotsar i rätt riktning med stor lyhördhet för brukarens egen förmåga. KP finns för att ge brukaren stöd, struktur och verktyg till ett självständigt liv där han eller hon klarar sin vardag. Om brukaren är en yngre person innebär ofta kontaktmannaskap att vara en god vuxen förebild och att vara konsekvent i sitt förhållningssätt.


KP:s åligganden är olika på beroende på vad brukaren behöver stöd i. Ibland kan KP:s uppgift vara att ansvara för att brukaren sköter sitt dagliga liv, till exempel att komma upp på morgonen, passa tider och komma till olika aktiviteter. KP gör upp vad brukaren behöver träna på kommande vecka till exempel planera matsedel. Ofta gör KP och brukaren tillsammans upp veckoscheman med individuellt fokus och individuella mål. Veckoschemat görs upp utifrån brukarens genomförandeplan där mål brutits ner till delmål. I veckoschemat finns sysselsättning som skolgång eller arbete/praktik, aktiviteter och ADL träning med mera. Bor brukaren på något av Active Omsorg och Skolas ungdoms-HVB har man sin städdag, tvättdag och matlagningsdag. Då städar/tvättar/lagar mat KP och brukaren tillsammans fram tills brukaren klarar av att göra det själv.

KP kan också ha samordningsansvar. Det kan innebära nätverkskontakter med veckoksamtal eller mail därframsteg som brukaren gjort förmedlas. Det kan innebära att kontinuerligt informera beställaren i telefonmöten och varje månad med en rapport då målen i genomförandeplanen följs upp. Insatserna blir en gemensam process Om brukaren är ett barn eller en ungdom är det viktigt att alla som är involverade i brukarens insatser ska veta hur det går och vad som behöver förändras för att han ska kunna lyckas. Involvering är viktigt även när det gäller en vuxen brukare, men då är brukarens eget samtycke om möjligt ännu viktigare.

Active Omsorg ingår i

team olivia-----------------------

Vårdkedjan - Samverkande Vårdföretag

3 Vi stodjer MP 2016

Logga in eller Registrering