Swedish English French German Spanish Thai
Menu

Kognitiv beteendeterapi, KBT

KBT beskrivs ofta som konsten att göra det som fungerar för klienten. Man riktar fokus på behandlarens respektfulla förhållningssätt och empatiska förmåga och på KBT-teknikerna. Klientens problem ska åtgärdas utifrån en helhetssyn. Att klienten känner sig nöjd har stor betydelse. Syftet med att använda KBT är kognitiv omstrukturering. Ett exempel på detta är att istället för att fastna i tankefällor ( "det är ingen som bryr sig", "alla vill bli av med mig"...) formulerar man nya strategier för sitt tänkande. Kognitiv beteendeterapi fokuserar speciellt på tankar, uppfattningar, attityder och att en persons åsikter om sig själv är själva kärnan i att personliga problem uppstått. KBT har en struktur som gör det lätt att förstå orsaken till ett problem och vad som vidmakthåller det.


I KBT-behandling ställs krav på klienten. Han eller hon ska ta ett ansvar i behandlingsarbetet genom att vara aktiv, göra sina hemuppgifter, ta emotionella utmaningar och utsätta sig för utmanande situationer i syfte att uppnå en positiv förändring.

Active Omsorg ingår i

team olivia-----------------------

Vårdkedjan - Samverkande Vårdföretag

3 Vi stodjer MP 2016

Logga in eller Registrering