Swedish English French German Spanish Thai
Menu

Färdighetsträning/vardagspedagogik

I social färdighetsträning tar man aktivt tillvara på situationer i vardagen och göra dessa till lärtillfällen t.ex. "knäcka" sociala koder genom att vistas bland människor, göra studiebesök som ger kunskap om samhället och dess funktion och aktörer eller utveckla språkförmågan genom att lyssna på högläsning.


I vardagspedagogik och sociala färdigheter använder man moment och aktiviteter som förekommer i vardagen och bidrar till att brukaren successivt bättre hanterar sin tillvaro. Man kan skapa scheman som visar hur man klär sig, klarar sin personliga hygien, lagar mat, väcker miljömedvetande genom att kompostera och källsortera och vistas i naturen, vardagsstädar, uppträder i trafik och använder sociala regler för samvaro, hanterar konflikter, gör turtagning i samtal, kompromissar med mera. Social färdighetsträning sker i vardagssituationer. Det kan handla om att lära sig åka buss själv, handla mat, hitta till skola, gå på bibliotek.

Grovmotoriska färdigheter kan tränas genom till exempel klättring, cykelåkning ,boll- och hopplekar.

Finmotoriska färdigheter tränas genom att till exempel rita, måla, klippa, klistra eller sy.

Active Omsorg ingår i

team olivia-----------------------

Vårdkedjan - Samverkande Vårdföretag

3 Vi stodjer MP 2016

Logga in eller Registrering