Swedish English French German Spanish Thai
Menu

Dialektisk Beteende Terapi, DBT

Är en evidensbaserad metod, sprungen ur KBT, som framför allt är hjälpsamt för klienter med
självskadebeteende, själmordstankar eller självmordsförsök. Terapin visar stor respekt för klienten och har
förhållningssättet att denne gör så gott den kan under de förutsättningar som denne lever sitt liv. Samtidigt
är terapeuten tydlig med att klienten måste göra jobbet och hålls ansvarig om denne inte gör det den ska.
Eftersom motivationen växlar i styrka när det gäller att ta ansvar och att arbeta för en förändring är det
personalens ansvar att föra motiverande samtal med ungdomen.

Terapin är indelad i två delar där klienten skall delta i både färdighetsträning i grupp samt i individualterapi.

Terapiformen vilar på fyra ben som alla är viktiga länkar för att uppnå bästa resultat av metoden:

  •  Färdighetsträning
  •  individualterapi
  •  generalisering av nya färdigheter
  •  telefonkonsultation

Inledningsvis går klienten i "commitment" fasen för att lära sig metoden och själv göra valet om hon tror att metoden är hjälpsam. Eftersom metoden är utarbetad för klienter med kraftiga känslosvängningar har metoden en tydlig och strikt struktur för att hindra klient eller terapeut att göra annat än det som ska göras.


För ungdomar som är inskrivna i ett boende blir generaliseringen extra effektiv eftersom personalen alltid
finns runt omkring ungdomen och kan hjälpa ungdomen genom att påminna om de nya färdigheter som lärts
ut på färdighetsträningen. Fem färdighetsdelar gås igenom. Känsloreglering, relationsfärdigheter, stå-ut
färdigheter, validering och mindfullness.

Active Omsorg ingår i

team olivia-----------------------

Vårdkedjan - Samverkande Vårdföretag

3 Vi stodjer MP 2016

Logga in eller Registrering