Swedish English French German Spanish Thai
Menu

Allmän daglig livsföring

ADL träning såsom tvätt, städ, ekonomi och matlagning ger struktur i vardagen. ADL hjälper till att identifiera inom vilka områden klienten behöver förbättra sina färdigheter. Syftet är för att i framtiden ha en fungerande vardag och ett meningsfullt liv. ADL-trappan är en vidareutveckling av Katz ADL-index som granskas av socialstyrelsen för att eventuellt bli evidensbaserat. Det är avsett att mäta förmågan att sköta sin hygien, sitt eget hushåll som till exempel matlagning, städning och ekonomi, förmåga till sociala relationer som att skaffa och behålla vänner, skaffa och behålla en praktik eller ett arbete, etc.

Active Omsorg ingår i

team olivia-----------------------

Vårdkedjan - Samverkande Vårdföretag

3 Vi stodjer MP 2016

Logga in eller Registrering