Swedish English French German Spanish Thai
Menu

Behandling mot alkohol-, drog- och spelberoende

Behandlingen utgörs av ett 12-veckorsprogram som består av behandling i grupp eller enskilt, upp till fem halvdagar per vecka. I samtalet undersöker man olika möjligheter att hantera tankar, känslor och risksituationer som sug, ångest och feltankar, vilka kan leda till återfall.
Måluppföljning görs kontinuerligt under behandlingens gång. Övningar i kroppsuppfattning, stress- och sömnbehandling med massage, samt anhörigarbete och anhörigutbildning erbjuds som komplement.

Behandlingsperioden inleds, då den egna motivationen är avgörande för behandlingsresultatet, alltid med något eller några enskilda motiverande samtal, där man bl.a. gör upp övergripande mål och kommer överens om behandlingens förutsättningar. Övergång till behandlingsprogrammet sker därefter.

Behandling för spelberoende bedrivs i enlighet med den utbildning som Statens Folkhälsoinstitut och Spelinstitutet bedriver, d.v.s. kognitiv strukturerad behandling.

Behandlingsmodellen har sin utgångspunkt i kognitivt och beteendeinriktat förhållningssätt, samt transaktionsanalytisk och lösningsfokuserad teori och metod. Även inslag av tolvsteg förekommer. Behandlingsmodellen uppdateras kontinuerligt utifrån aktuell forskning.

Active Omsorg ingår i

team olivia-----------------------

Vårdkedjan - Samverkande Vårdföretag

3 Vi stodjer MP 2016

Logga in eller Registrering